Proces verbal nr 17896 din 26.03.2020 - incheiat cu ocazia analizarii cererilor depuse pentru inchirierea prin atribuire directa a suprafetelor de pajiste din domeniul privat