Proces verbal al sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Draganesti-Olt din data de 17.03.2020