Evenimente importante privind infiintarea orasului

Draganesti Olt

Blocuri in strada N. Titulescu

 

31 August  1475 Alexandru  Voievod Basarab cel Bătrân întăreşte mânăstirii  Cutlumuz de la Athos mai multe sate printre care şi Dăneşti (Dăneasa ) iar de la Uibăreşti să ia călugării dijme. La începutul secolului al XIX-lea satul Uibăreşti apar sub numele de Peretu  iar din 1860 s-a unit cu satul Drăgăneşti formând comuna Drăgăneşti.

 Este primul hrisov în care se atestă unul din satele care  au format comuna Drăgănesti.

 

  1 Iunie 1526  s-a emis la Târgovişte hrisovul lui Radu de la Afumaţi Voievod   care  întărea stăpânirea jupanului Neagoe mare vistier şi soţiei sale Caplea asupra satelor……..Uibăreşti, Stoicăneşti  Drăgăneşti.

  Este hrisovul care menţionează pentru prima dată satul

Drăgăneşti (D.I.R. Ed. Academiei R.S.R.)

 

29 Mai 1968  s-a emis decizia nr 98/1968 a  Consiliului Judeţean Olt prin  care au fost numiţi membrii Consiliului Orăşenesc

              Drăgăneşti   format din : Naiman Gheorghe, Mihăilescu

              Vasile,  Costescu Aurelian , Dinculescu Florea,

               Cherăţoiu  Dumitru, Nicoară Valeriu.

               ( Arh. Primăriei Drăgăneşti-Olt Dos.  IX-4 p. 112)

 

1 Iunie 1968  s-a constituit primul Consiliu Popular Provizoriu  al

               oraşului Drăgăneşti-Olt şi a fost numit primul primar al

                        oraşului Naiman Gheorghe până la 15 IX 1969.

 

26 Iulie 1968  a avut loc şedinţa de lucru a Comitetului executiv al  Primăriei Drăgăneşti-Olt în care s-a numit comisia

                       Pentru stabilirea străzilor oraşului.

               ( Arh. Primăria Drăgîăneşti-Olt Reg. P.V. 1968 pg.3)

 

1 August 1968  prin H.C.M. 1154 Comuna Drăgăneşti-Olt a fost declarată oraş  (Buletinul Oficial al R.S.R. partea a I-a nr. 105-106 din  1 august 1968)