Cercetare stiintifica

Primul contact cu cercetarea ştiinţifică şi arheologia l-am avut înainte de înfiinţarea muzeului pe şantierele arheologice din ţară: Ocniţa Buridala, Sarmisegetuza regia, Adamklisi , Sucidava şi la Poduri în Moldova.

          La un an după inaugurarea muzeului s-a organizat prima campanie arheologică, la care instituţia  muzeală  de la Drăgăneşti-Olt lua parte. La tellul din Corboaica, se făceau lucrări de salvare. Zestrea  arheologică a fost foarte mare. Au urmat  încă 6 campanii arheologice,  tot pe tellul de pe Măgura lui Boier Iancu din Corboaica. În paralel s-au făcut săpături pe Călmăţui în Coanda , pe Dorofei la Tituleşti , în Sălişte şi  strada Teiului la Drăgăneşti-Olt.

           Pentru aceste cercetări am colaborat cu următorii  arheologi : Prof . Univ. Dr. Constantin Preda Directorul Institutului de Arheologie  Bucureşti,  Dr. Schuşter Cristian Institutul de Tracologie, Dr. George Trohani şi Dr. Georgeta Biltz, Dr. Oancea I. Dr. Valeriu Leahu de la Muzeul Naţional de Istorie al R.S.R.  Dr. Marin Nica  de la Institutul Socio-uman al Academiei Filiala Craiova, muzeografii Marian Vasilescu Muzeul Romanaţi, muzeograful Zamfir Floroiu Dr. Aurelia Grosu Prof. Mihai Butoi director,  de al Muzeului Judeţean Olt.

        În perioada campaniilor arheologice se organizau şi periegheze în Boianu pe văile : Iminogului, Călmăţuiului, Sohodolului; Vedea şi Dorofeiul descoperind 35 aşezări   din diferite perioade istorice.

           În urma şantierelor arheologice, perieghezelor şi donaţiilor, la  30 de ani de existenţă dinamica dezvoltării Muzeului Câmpiei Boianului se prezintă astfel  :

                                        1981       1990        1999       2000         2011

 Obiecte muzeale         3000      8000      12752    13000         14500

Suprafaţa de

Expoziţie  m.p.                114        160           215          259            562

 Depozite   m.p.               24          90             96           110             154

Birouri      m.p.                  -               -             -                   -                   9

Bunurile muzeale care constituie  patrimoniul acestei instituţii, în proporţie de 99 % sunt provenite  prin donaţii, de la micile obiecte de uz  casnic până la utilaje agricole, covoare obiecte de port popular,  obiecte de cult, artă plastică arheologie etc.

        Dacă am ţine cont de toate obiectele inventariate numărul donatorilor ar fi  mare . Pentru aceasta vom face cu ocazia  Zilei muzeului, anual o expoziţie a donatorilor care va sta deschisă   pentru vizitatori.  La vernisajul acestor expoziţii donatorii vor fi răsplătiţi cu diplome de excelenţă emise anual de Muzeul Câmpiei Boianului. Cu aceeaşi ocazie pe un panou se vor afişa toţi donatorii de-a lungul  anilor.

           

Valorificarea ştiinţifică a patrimoniului

De-a lungul celor trei decenii Muzeul Câmpiei Boianului  a  valorificat ştiinţific patrimoniul pe care îl deţine prin . expoziţii permanente tematice , la sediul muzeului  şi în  afara acestuia; simpozioane,  referate ştiinţifice la care am luat parte şi ca organizatori; sesiunile naţionale de rapoarte arheologice  din ţară , tipărirea de pliante,  cărţi etc. .

Permanent am fost preocupaţi pentru extinderea spaţiului expoziţiei de bază , pornind de la 114 m.p. în anul 1980 la 404 m.p. în anul 2008 , 470 m.p. în anul 2009. şi în 2012  vom ajunge la 600 m.p. prin  deschiderea unor noi expoziţii permanente, legate de  viticultură şi  utilaje  destinate stingerii incendiilor.

            Ne-am preocupat să sprijinim editarea  a 25 titluri de cărţi monografice despre   localitatea   Drăgăneşti-Olt  şi personalităţile Câmpiei Boianului . În acest domeniu avem un plan editorial  pentru anul 2012  când vor vedea lumina tiparului alte 6 titluri de cărţi, legate de istoria zonei.

Colaboratorii noştri pe această temă sunt : col Dinu Ştefan, col. Victor Epure, col. Spătaru Vasile, Vieru Gheorghe, Traian Zorzoliu, ing. dr .Cristian Zorzoliu  şi Dumitrescu Ilie.

            La muzeul Câmpiei Boianului se află sediul Filialei  Judeţene Olt, de Istorie şi Retrologie Agrară având ca preşedinte pe Dl. ing. Niculescu Gheorghe,  vicepreşedinte  prof. Traian Zorzoliu şi secretar prof. Vieru Gheorghe.

 Membrii filialei noastre  au fost prezenţi la cele 22 Sesiuni Ştiinţifice Naţionale organizate de fiecare filială. Temele de istoria agriculturii care s-au  dezbătut la Conferinţele Naţionale sau la Simpozioanele organizate de fiecare filială au reprezentat locul de întâlnire a celor ce studiază problemele de istorie agrară. Aşa am făcut cunoscută şi publicată în Buletinele  Societăţii de Istorie şi Retrologie  Agrară  teme legate de istoria  agrară a Judeţului Olt .

Un capitol aparte l-au reprezenta expoziţiile muzeului în localitatea Drăgăneşti-Olt, marile oraşe din  ţară ( Cluj, Craiova,Bucureşti, Târgovişte Slatina etc. ) şi din străinătate  (Belgia., Olanda, Franţa, Elveţia, Macedonia, Bulgaria şi Republica Moldova unde s-a înfiinţat o pinacotecă  şi o Asociaţie Culturală Nicolae Titulescu.)

Pe aceeaşi temă  trebuie să subliniem acţiunile  desfăşurate în colaborare cu Biblioteca Dumitru Popovici  şi Casa de Cultură Ileana Constantinescu din localitate.