Informatii cf Legii 544/2001

Informatii cf Legii 544/2001

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

Descarca Legea nr 215 din 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.pdf (173 KB)
Descarca Legea nr 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.pdf (131 KB)
Descarca Legea nr 227 din 2015 privind Codul Fiscal.pdf (1 MB)
Descarca Legea nr 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală.pdf (666 KB)
Descarca O.G. nr 28 din 2008 privind registrul agricol.pdf (64 KB)
Descarca Legea nr 292 din 2011 a asistenţei sociale.pdf (192 KB)
Descarca Legea nr 416 din 2001 privind venitul minim garantat.pdf (58 KB)
Descarca Legea nr 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.pdf (90 KB)
Descarca Legea nr 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.pdf (54 KB)
Descarca O.G. nr 21 din 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.pdf (86 KB)
Descarca O.G. nr 27 din 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.pdf (44 KB)
Descarca O.U.G. nr 195 din 2005 privind protecţia mediului.pdf (201 KB)
Descarca Legea nr 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă.pdf (104 KB)
Descarca O.U.G. nr 97 din 2005 evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor romani.pdf (77 KB)

B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:
- structura organizatorică
- atribuţiile departamentelor
- programul de funcţionare – luni – joi: 08:00 – 16:30
vineri: 08:00 – 14:00
- programul de audienţe: - Primar Ing. Pantelie Rotaru – joi: 10:00 – 12:00;
- Viceprimar Ciubuc Dumitru – miercuri: 10:00 – 12:00;
- Secretar Jr. Jidovu Laurenţiu – vineri: 10:00 -12:00.

C) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
- Primar: Ing. Pantelie Rotaru;
- Viceprimar: Ciubuc Dumitru;
- Secretar: Jr. Jidovu Laurenţiu;
- Director executiv Direcţia economică: Ec. Stoenică Eugenia;
- Şef serv. ITL: Jr. Prună Corina;
- Şef serv. contabilitate: Ec. Oprişan Florentina;
- Şef SPAS: Jr. Purcărea Ileana;
- Comp. Relaţii publice: Cons. Jianu Marius-Eduard.

D) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet:
Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt, oraşul Drăgăneşti-Olt, str.Nicolae Titulescu, nr.150, tel.0249465815, fax 0249465811, email: primaria@draganesti-olt.ro, site: www.draganesti-olt.ro.

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

F) Programele şi strategiile proprii

G) Descarca lista cuprinzând documentele de interes public – dispoziţia nr 1241 din 02.08.2011.pdf (1 MB)

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

I) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia în care persoana se consideră vătămată in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În condițiile legii nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ:
I. Plângere prealabilă adresată Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt;
II. Plângere adresată instanţei de judecată competentă (Tribunalul Olt) în caz de nemulţumire asupra soluţionării plângerii prealabile adresate Primarului Oraşului Drăgăneşti-Olt.